Příměstské tábory 

V období od 1. 4. 2018 do 31.3. 2021 je možno využít na Ranči Loučka dotované příměstské tábory pro pracující rodiče, rodiče na rodičovské dovolené a rodiče vedené na ÚP a to ve výši 40 hodin tábora pro děti za celé dotované období s dotovanou cenou 460,-Kč/den/dítě. Příměstský tábor nad limit 40 hodin již dále nelze zvýhodnit a platí plná cena 610,-Kč/den/dítě.

Rodiče, kteří chtějí čerpat dotovanou cenu tábora – je potřeba vyplnit formuláře a potvrzené je odevzdat zároveň s přihláškou na dotovaný tábor.

Příměstský  jarní speciální
17. 2. – 23. 2. 2020 - U koní a se zvířátky v zimě

Letní příměstské 
13. 7.  –  17. 7. 2020 - Les a lesní pedagogika

27. 7. – 31. 7. 2020  - Prázdniny na ranči
PLNĚ OBSAZENÝ

3. 8. – 7. 8. 2020 - Hrajeme si u koníků

10. 8. – 14. 8. 2020  - Pohybový

Informace k příměstským táborům

Přihlášky na příměstký tábor jsou platné po zaplacení zálohy, která činí 1/2 ceny tábora. Č. účtu viz přihláška, v. s. číslo telefonu, který je uvedený v příhlášce, v poznámce Jméno dítěte. 

Osou každého tábora bude "koňská" tématika a hry zaměřené na poznávání koní, péči o koně a pozorování jejich života.Další aktivity jsou orientační a budou se řídit věkem a schopnostmi dětí je zvládnout.

Přihláška na příměstský tábor Přihláška na dotovaný příměstský tábor Seznam věcí (příměstský tábor) Potvrzení o bezinfekčnosti Potvrzení zaměstnavatele rodičů (příměstský tábor dotovaný) Potvrzení MSSZ - rodiče OSVČ (příměstský tábor dotovaný) Přihláška na letní soustředění Seznam věcí (letní soustředění)

Pobyty a tábory, exkurze a jiné aktivity pro děti 
Jana Prokopová:
Tel.: +420 603 183 355
prokopova.jana@centrum.cz